/ Maydlova a Jedličkova cena za publikace v roce 2016