/ O společnosti / Volná místa / III. chirurgická klinika 1.LF UK a FN Motol