/ Sekce společnosti / Sekce hrudní chirurgie / Zprávy ze sekce / Informace a podmínkách absolvování stáží z hrudní chirurgie ve FN Motol Praha