/ XX. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě