/ Akce společnosti / 44. angiologické dny s mezinárodní účastí