/ Akce společnosti / 5. národní kongres o kolorektálním karcinomu