/ Akce společnosti / 5. Střešovické videokazuistiky z laparoskopie