/ Akce společnosti / IBD dny (19. česko-slovenské IBD, symopózium a VI. IBD pracovní dny)