/ Akce společnosti / Konference IAAS o praktických aspektech jednodenní chirurgie