/ Akce společnosti / SGO ČLS JEP – online 17. postgraduální kurz dne 5. 11. 2020 – účast zdarma