/ Akce společnosti / SGO ČLS JEP – online 18. postgraduální kurz – účast zdarma