/ Akce společnosti / SGO ČLS JEP – online 18. postgraduální kurz dne 25. 11. 2020 – účast zdarma