/ Akce společnosti / 6. Střešovické miniinvazivní videokazuistiky z laparoskopie