/ Akce společnosti / Anatomický ústav LF MUNI Brno