/ Akce společnosti / I. simulační centrum virtuální chirurgie v ČR