/ Akce společnosti / Kampus Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem