/ Akce společnosti / Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP (SGO)